Sidste Nyt

Sidste nyt:

August 18.

Efter en rigtig dejlig sommer med masser af solskin og forhåbentligt dejlige timer, så er vi nu i gang igen. Vi nyder at være tilbage og er nu i gang med alle vores aktiviteter. 

Både hjemme i huset, hvor vuggestuen og de to børnehavestuer, bulen og biksen holder til og i vores udegruppe, som holder til på gl. skårupsvej.

Vi er igen i år så heldige at få hallen på nymarksskolen, så vi har mulighed for at lave lidt gymnastik og boldspil en gang om ugen. I år er der om onsdagen. Vi deles om den alle stuerne, så det er nok ca hver anden uge vi kommer derover.

I år har vi også et stort musikprojekt. I de kommende 10 uger, vil musikskolen undervise og synge med os hver fredag. Vi er inddelt i nogle mindre hold, så der er god plads til os alle sammen. Vi glæder os helt vildt og I skal nok høre nærmere.

Ud over de skrevne aktiviteter, så vil der være projekter på kryds og tværs af grupperne.

Marts 18

Efter en veloverstårt fastelavnsfest, nogle dejlige uger med sne, hvor vi har kælket, bygget snemænd, kælket igen og bare hygget i sneen, glæder vi os nu til foråret, som gerne snart må komme.

Forår i Børnebiksen betyder nemlig skolebørnsprojekt, som vi alle glæder os meget til. Det betyder nogle måneder med nye og anderledes oplevelser lige inden afskeden med børnehaven er en realitet og skolen starter…… det betyder god plads og nye og andre muligheder for det mellemste børn hjemme, som nu skal prøve at føle sig som de lidt større børn, ihvert fald til det bliver sommer og skolebørnene kommer hjem igen, denne gang bare for en kort bemærkning før de også drager på ferie.

Vi holder et kort informationsmøde for forældrene til skolebørnene d. 12.4 kl 18-19.


August 17

Efter en dejlig sommer, er vi i gang igen. Udegruppen er tilbage i skurvognen og nyder deres liv derude i naturen.

Hjemme er de nye børn startet og det går heldigvis godt.

Vi har jo vores faste aktiviteter, som gymnastiksal, gåture, fællesture. Men ud over det, så vil vi have et naturprojekt, hvor vi vil lære mere om livet i naturen, om dyrene, hvad der gror derude osv.

Senere vil vi også have et trafikprojekt, så det skal nok blive et spændende efterår.

Til sidst kommer selvfølgelig julen og alle hemmelighederne i den forbindelse, så der er meget at glæde sig til.

Vi har, som tidligere skrevet,  i foråret lavet en anderledes opdeling blandt børnene…..skolebørnene var som altid sammen de sidste måneder før sommerferien. Det nyder de virkelig, her har de mulighed for at forberede sig på det der snart kommer, nemlig skolen og skolefritidsordningen. De kan sammen udforske og opleve en masse spændende aktiviteter og forberede sig på det der skal ske. Og lige inden det hele sluttede , så tog de lige på en lille koloni sammen, sådan bare for hygge og for at sige farvel til børnehaven.

Det var et super projekt, som både børn og voksne nød rigtig meget. De holdt til i vores kolonihave og sluttede så med kolonien på Troldhøj,,,,tre dejlige dage med masser af hygge…..super måde at sige farvel på…

Når de store er væk fra børnehaven og samlet et andet sted, så giver det plads til andre børn og andre venskaber…..man kan sige at hirakiet ændrer sig lidt og nye mellem børn føler sig pludselig som ”de store”….nye relationer opstod og nye legemuligheder opstod…dejligt. Samtidig tog 5 børn og en voksen ud i udegruppen og her oplevede de at nye muligheder opstod,,,,,de skulle nu nyde 4 dejlige uger i naturen sammen med de andre børn…..en ny mulighed for spændende oplevelser…..

Her har vi også set, hvordan børn, der tidligere har været meget stille, nu kom frem og turde vise en anden side af sig selv….så skønt at opleve.

Når vi ser tilbage på de 8 uger, hvor vi forandrede hele huset( skolebørnene dog i 11 uger), så har det været seje og hårde uger med masser af ændringer for de voksne, men 8 fantastiske uger for alle børnene…..helt sikkert noget vi gør igen….

Og som en lille ekstra bonus, så er flere børn blevet rigtig glade for udelivet efterfølgende, og hygger sig derude.

I de næste to måneder har vi ændret på strukturen i børnehavegruppen i børnebiksen.

Skolegruppen:

Vi har startet en skolegruppe, hvor de kommende skolebørn er sammen de sidste måneder af deres børnehavetid.

Formålet er

At give dem en fælles oplevelse, med fokus på kommende skolestart

At ruste dem til den nye tid og gøre dem skoleparate, med alt hvad det indebærer

At give dem det sidste skub, frem mod en tid, hvor de skal være mere selvhjulpne, blive mere selvstændige og kunne klare at tage imod alt det nye og spændende, som skolen tilbyder

At styrke deres egen tro på at de nok skal kunne klare at blive skolebarn og kunne klare alt det nye.

At styrke venskaber/fællesskabet med de andre skolebørn

At få en super fantastisk sidste tid i børnehaven, sammen med jævnaldrende kammerater/ligestillede


Det vil vi gøre ved at samle skolebørnene et sted, sammen med faste voksne, i år bruger vi så vores kolonihave, hvor dagsordnen er tydelig for alle børn.

Det her er vores sidste tid i børnehaven, og nu skal vi hygge os og blive klar til at gå i skole

Vi vil tilbyde dem relevante aktiviteter, der støtter op om formålet. Oplevelser, der kan støtte, styrke og forme den enkelte. Oplevelser der giver en følelse af at jeg kan. Jeg tør og jeg vil.

Dagligdagen vil veksle mellem masser af aktiviteter, hvor der lægges vægt på at vi nu er de store, der kan mere, tør mere, vil mere, men samtidig også giver relevant viden som de virkelig kan bruge. Det kan være konkret viden om byen de bor i, om hvad skolen er, om mad, længde mål, osv. men også personlig udvikling, hvor det enkelte barn bliver styrket i det der er svært og som de lige netop har behov for at øve.

Og så må vi ikke glemme, at det skal blive de sidste gode og dejlige oplevelser i børnehaven, som de kan have med i lommen, som et dejligt minde.  Måske især den tre dages koloni, som bliver sidste ”gave”

Udegruppen og børnehaven hjemme bliver også forandret, når skolebørnene tager af sted til deres eget projekt. Pludselig bliver der mere plads til andre børn, der nu kan bejle til at blive den styrende. Et mere stille barn, får måske mulighed for at fylde mere, mellem gruppen bliver nu de store, det er en ny og uvant rolle, som de skal betræde, og som de kommende to måneder giver gode m uligheder for. Vi ser hvert år, at en ny gruppering finder sted, og det kan godt tage lidt tid at finde sin nye plads i hierarkiet.

Så de voksne har en særlig vigtig rolle her. De skal støtte enkelte, bakke andre børn op og hjælpe et usikkert barn frem. Måske skal nogle børn lære at lege på ny, andre igen skal måske hjælpes i gang med nye kammerater, og hele tiden, skal der være fokus både på gruppen og det enkelte barn.

Og igen ikke mindst, de skal jo også have en dejlig tid med plads til forskellige aktiviteter og oplevelser.

Konkret betyder det, at vi tager en gruppe hjemmefra og en voksen med i udegruppen i en periode på 4 uger. De får nu også en ny og anderledes mulighed for at danne venskaber og relationer på tværs. Samtidig med at personalet bliver fordelt bedre.

Udegruppen kommer i de to måneder til at bestå af de resterende 8 børn , plus 4 børn de første 4 uger og 5 børn de næste 4 uger, samt en voksen hjemmefra.

Hverdagen fortsætter uforandret, der vil stadig være lege og aktiviteter med udgangspunkt i naturen og udelivet.

Hjemme i huset vil der så være den resterende gruppe børnehavebørn på 18stk. de får nu hele huset, at boltre sig på. Det giver igen nye muligheder og nye udfordringer. Både i relationerne og i børnemiljøet. Nye venskaber kan opstå og nye legeområder kan tages i brug.

Sidst, men ikke mindst, så er der vuggestuen. Umiddelbart så ændres deres dagligdag ikke. De fortsætter deres ugeplan med deres faste aktiviteter. Dog vil de også kunne mærke, at der er færre børn i huset og dermed mere ro. Måske bliver der også plads til flere besøg hos hinanden i den kommende tid.


Sidste nyt
Fastelavnsfest i Børnebiksen.

Fredag d. 17. februar holder vi fastelavnsfest. Vi skal slå katten af tønden og hygge med forskellige sjove lege. I vuggestuen holder vi det kl. 9.00 og i børnehaven starter vi kl. 9.30. Forældrene er meget velkomne, imens børnene slår katten af tønden. Vi glæder os til at se alle de flotte udklædninger, som børnene kommer i på fredag.

Hilsen Susanne

Festen d. 13. januar

Dagen kom med solskin og kulde, men alle havde store forventninger til en spændende og aktiv dag. Børnene kunne næsten ikke vente til Martin og Ketil skulle komme.

Formiddagen blev brugt af de voksne til at gøre klar til festen, flere bestyrelsesmedlemmer var kommet, for at give en hånd med. Børnene brugte dagen med at vente og lege og vente.....og pludselig var kl. 12 og det hele gik i gang.

Udenfor var der forskellige aktiviteter, som børnene kunne deltage i, det var dåsekast (hvor personalets billeder var klistret på dåserne), det var ”slå søm i” konkurrence, der var fiskedam, hvor man kunne prøve at ”fiske” en gevinst. Der var rejst en tipi, hvor i der var en udstilling med masser af billeder fra hverdagen og der var tændt bål, og en lækker grøntsags/kyllinge suppe stod og kogte. Så var der Bobs, som er Fies pony, som i mange timer den dag, troligt gav alle børnene rideture rundt på legepladsen. Det var en stor succes og fra Bobs ankom kl. 12 var der masser af klappende og nussende børn omkring ponyen hele tiden.

For de konkurrencelystne havde vi lavet en ”tip en 19´ner” Det var forskellige spørgsmål, som alle handlede om livet i Børnebiksen, legepladsen og forskellige aktiviteter. For de dygtige/ heldige var der udtrækning af små gevinster.

Indenfor var der også aktiviteter, på den ene stue kunne børnene blive malet eller få sig en tatovering. Der var boder med forskellige former for mad og drikkevarer, og ja på sådan en festdag, må der gerne være kage og popcorn, så det var der.

Da kl. var omkring et, ankom Martin og Ketil til Børnebiksen. De gik stille ind på stuen, for at gøre sig klar, imens børnene blev, om muligt endnu mere ivrige for at det hele skulle starte. Endelig blev klokken så 13.30 og underholdningen begyndte. Det var rigtig dejligt, at se hvor hurtigt børnene blev optaget af Martin og Ketils fjollerier. Det blev en uforglemmelig time med sjov og spas. Nogle af børnene kunne næsten ikke holde ud at blive siddende, der var så meget glæde i dem, at de næsten hoppede rundt på gulvet. Da Martin og Ketil var færdige, tog vi billeder af børnene sammen med dem, her er et af dem:

Efter deres optræden, så fik Jacob, som er bestyrelsesformand i Børnebiksen ordet. Han talte om, hvorfor vi havde valgt at søge om at blive private: det skyldes, at vi ikke kunne se os selv i det forpligtende netværk, som kommunen havde besluttet sig for. At vi gerne fortsat ville have en velfungerende og tryg institution, hvor forældrene havde indflydelse på institutionens liv og havde lyst til at bidrage til udviklingen af institutionen, ved bl.a. at fortælle den gode historie til alle de kender. Til slut sagde han tillykke til os alle sammen med den nye status, og at det nu var op til os at få det her til at virke i fremtiden.

Efter dette, så kom Simon fra Naturama. Han optrådte sammen med nogle udstoppede dyr og en rigtig levende slange. Han fortalte en rigtig spændende historie, hvor han brugte dyrene som personer i historien. Både børn og forældre nød forestillingen i fulde drag.

Det var en rigtig fantastisk dag, hvor alle hyggede sig rigtig meget. Der kom masser af gæster, som gerne ville være med til at fejre os. Det var rigtig dejligt.

Tak til alle gæsterne, der kom og tak for de fine gaver. Tak til forældrene, både de nuværende og de forhenværende. Tak til bestyrelsen for det kæmpe arbejde I gør for Børnebiksen. Tak til de optrædende for at være med til at gøre vores dag til en rigtig fantastisk dag. Til sidst tak til alle børnene, som virkelig strålede hele ugen op til festen og som havde en fantastisk dag.

Tillykke til os, så kom godkendelsen.

    Så er 2011 næsten slut, og vi må sige  det har været et meget spændende år. D 23.8 tog bestyrelsen den beslutning, at  ansøge Svendborg kommune om at blive en selvejende institution med privat  status fra 1. januar 2012.   

    Det betød en periode med rigtig mange  møder og rigtig mange papirer, som skulle klares, før vi kunne opnå  godkendelse.   

    Den politiske behandling skete i Børn og  Unge udvalget d. 7.12, hvor vi blev godkendt.   

    Den indholdsmæssige behandling skete på  et tilsyn i Børnebiksen d. 12.12, hvor vi også blev godkendt.   

    Det sidste var et bygningstilsyn, som  skete d. 19.12, dette forløb også fint.   

    Så i dag d. 22.12 kom den endelige  godkendelse så, så det var jo rigtig dejligt. Så nu kan vi så sige TILLYKKE til  os. Det vil vi mere præcist gøre d. 13. januar, hvor vi vil holde en fest med  en masse forskellige aktiviteter. Det endelige program kommer her på siden  inden længe.   

    I 2012 vil vi fortsætte arbejde, for vi  ønsker at kunne udvide vores børnetal, så vi kan oprette en permanent  udegruppe, men dette arbejde er vi stadig i gang med, så vi skal nok jer  orienterer her på siden.   

    Til slut vil jeg takke for et rigtig  godt samarbejde både til personale, forældre og bestyrelse. Og uden de dejlige  børn gik det jo slet ikke, så også en kærlig hilsen til jer.

    Rigtig glædelig jul og godt nytår til  alle. Vi ses igen d. 2.1.12.   

    Susanne.

Fødselsdag i Børnebiksen.

En tak til personalet.

Så blev der igen en fødselsdag at fejre i børnehaven. Mie 3 år i oktober og nu Ida 5 år i november.

Det var to dejlige fødselsdage, personalet holdt for pigerne. Det er skønt at se hvor meget personalet gør ud af fødselsdagene for børnene.

Fødselsdagsbarnet og en ven er med til at ordne rullebordet med tallerkner og glas. Personalet giver sig god tid, så børnene kan tælle alt op hvad de skal bruge. Bagefter dækker de bord. Resten af børnene sidder stille og rolig og venter spændt ved bordet. Fødselsdagsbarnet vælger hvem de vil sidde ved siden af.

Der bliver sunget, lavet raketter, spist det barnet har med og der bliver overrakt en lille gave fra stuen. Det er dejligt at se at personalet sørger for, at fødselsdagsbarnet føler sig i centrum på denne specielle dag.

Linda, mor til Mie (Biksen) og Ida (Bulen).


På vej mod fremtiden.


Så er vores ansøgning med alle bilagene sendt til Svendborg kommune, så håber vi at blive godkendt på udvalgsmødet d. 7.12.

Som tidligere nævnt, så søger vi om godkendelse til 50 børnehavebørn og 16vuggestuebørn. Begrundelsen for udvidelsen, er at vi ønsker at udvide med en fast udegruppe. Det skal være en gruppe, der møder ind i Børnebiksen, men fra kl. 9, så går de ud i naturen og oplever en masse spændende og interessante ting, før de vender næsen hjemad igen.


Men vi kan jo ikke vente til efter d. 7.12 med at skrive børn op, så er du interesseret i at høre mere om vores institution, så er du meget velkommen til at komme på besøg eller til at ringe til os på 29481750.

Du finder en ventelisteblanket under menuen, som du kan printe ud og sende til os. Lige nu kan du ikke skrive direkte i den og gemme den, men det kommer snart.


Troldhøj tur:

Så starter julen i Børnebiksen. På søndag d. 20.11 tager alle børn, forældre og personale på en dejlig skovtur, for at samle gode sager til årets dekorationer. Bagefter går vi tilbage til hytten og nyder de hjemmelavede æbleskiver og lidt varmt at drikke.

Vi håber at alle har lyst til at deltage igen i år.

Bagefter kommer så bedsteforældredagene, som alle børnene glæder sig rigtig meget til, så skal der pyntes juletræ, og hygges. Resten af december er det så alle hemmelighederne der kalder, og nisser, havregrynskugler og pakkekalender,,,,,så inden længe så er det altså jul.


                                     Susanne

VI ER BARE DE BEDSTE!

Jamen – det er vi! Det har vi fået diplom på, at vi er! Sammenslutningen af Danske Kolonihaver har d. 30. september 2011, gennem formanden for Kolonihaveforeningen Byhaverne, hvor vores kolonihave ligger, overrakt os diplom på, at vi ejer den mest børnevenlige kolonihave i Svendborg.

For efterhånden mange måneder siden, fik vi fortalt at der var den hér konkurrence om den mest børnevenlige kolonihave, og den ville vi da gerne være med i. For vi havde jo en kolonihave, og hvis vi ikke kunne præstere en børnevenlig én, jamen, hvem skulle så kunne ku’?

Fra den tidligste start har der været meget der skulle gøres og ordnes i vores kolonihave. Ikke mindst oprydning, men sandelig også udbedring og etablering af plantekasser og bålsted, samt almindelig vedligeholdelse. Og på et tidspunkt var mængden af affald, både fra have og hus, kommet op i nogle dimensioner hvor vi fik at vide, at hvis vi ikke gjorde noget ved det – i en fart – så var vores chancer for at vinde i nogen som helst konkurrence meget små. Man kan sige: - vi fik fart på! For vi fik samtidig at vide, at ”vurderingsmanden” kom uanmeldt, og pludseligt ville afgørelsen bare være faldet. Så der blev en del kørsel til genbrugsstationen. Men der skete i øvrigt ikke det store. Vi så ingen ”vurderingsmand” og vi hørte ikke mere til konkurrencen, og vi fortsatte med at gøre kolonihaven til vores sted, hvor grøntsagerne begyndte at vokse – ligesom græsset, hækken og ukrudtet på stien. Så vi tænkte at der nok var nogle kriterier for ”børnevenlighed”, som vi ikke helt havde forstået. Men da vores børn i vældig grad var begejstrede for at komme i ”Nr. 25”, betød det måske ikke så meget. Vi vidste hvad vi havde og vi vidste hvad vi gjorde og vi prøvede at lægge planer for vores haves fremtid. En dag fik vi besked om, at vi havde fået 7 point. Hvilket ikke siger så meget – for hvad er 7? Det viste sig at være 7 ud af 10, men hvad betød det så? Og hvad var de givet for? Og hvad skulle der til for at vinde? Vi vidste det ikke, og kunne blot fortsætte med spise de jordbær fuglene ikke havde snuppet, grave nye kartofler op, få noget selvdyrket salat på madpakke-madderne og smage nogle danske vindruer. Og vi høstede persille og purløg, og endeligt var det også tid for porrer og gulerødder. I to omgange havde vi forældre-arbejdsdage, hvor der blev lavet plantekasser og malet hus og gjort ved. Og vores kolonihave begyndte at ligne noget af det vi havde tænkt os. Vi lavede bålmad og pandekager, og igennem hele foråret var kolonihaven ”skolegruppens” faste tilholdssted. I ny og næ spurgte vi hinanden, hvad der mon var kommet ud af konkurrencen – men ingen vidste egentligt noget. Og så var det at vi fik en telefon-opringning om, at vi havde vundet konkurrencen! Overrækkelse af diplom og gave ville foregå 30/9 klokken 13.00 i Børnebiksen. Vi fik travlt med at pynte op, lave medaljer til alle, indkøbe pop-corn i dagens anledning og gøre os parate til den store ære. Der var ikke meget tid, og denne gang fik vi ikke besøg af hverken Borgmester eller pressen. Men vi fik vores diplom, og det hænger lige indenfor døren ved siden af diplomet for at være en Grøn Institution. Og så fik vi kage. Fordi det var på madplanen. Fordi det var fredag. Fordi det var den sidste dag i måneden. Og lidt fordi: - Vi er de bedste! Vi har diplom på det! Sådan er det bare!

PANDEKAGER OG RÆVEBÆR

 - Nå! Sagde Ræven til sig selv, da den måtte indse at den ikke kunne nå rønnebærrene. – Men de er sikkert også sure!

-fra Æsops Fabler

   Der er så meget der er surt: vejret, tiden, tilværelsen og rønnebærrene, og hvad man ellers kan komme i tanke om. Men hvis man koger nogle rensede rønnebær sammen med nogle æbler, og giver ”grøden” et godt skud rørsukker og laver det hele om til gelé, ja så har man da brugt tiden og tilværelsen på noget fornuftigt og knap så surt. De allersureste af ævlerne kan man så passende lave til marmelade med kanel (og et godt skud rørsukker).
Så det gjorde vi – hvorfor skulle vi ikke det? 

Nu var det måske ikke det mest tålmodige køkkenhold, og tingene måtte derfor godt gå lidt raskt. Af samme grund kan vi ikke præstere nogen egentlig opskrift, men blot konstatere at der blev danset med skåle, gryder og knive og det hele blev smækket sammen på en sådan måde, at det faktisk også smagte godt. Og det er jo det der må være meningen – ellers kan det være lige meget!
Og hvad skule vi så bruge det til?

Danmarks Meteorologiske Instituts hjemmeside bedyrede at fredag d. 2/9 2011 ville byde på et ganske glimrende vejr til en tur ud i kolonihaven (der virkelig trænger til et navn udover ”Nr. 25”). Nu skal vejret generelt ikke bestemme noget som helst, men hvis man drager på udflugt med 28 børn og fem voksne, så er det unægtelig sjovere hvis det ikke pisker ned eller stormer en ½ orkan – navnlig hvis man påtænker at lave pandekager på bål. Og det var det vi ville bruge æble/rønnebær-geléen og æble/kanel-marmeladen til.
Og klokken lidt over 9 var vi af sted til vores kolonihave, hvor projektet blev sat i gang efter følgende opskrift:
Man tager 28 børn og fem voksne og blander med to kilo mel, fire æg, tre liter mælk, et dask fløde, lidt kanel, lidt kardemomme (og et godt skud rørsukker).
I mellemtiden har man været så forudseende at tænde et bål, finde nogle stegepander og arrangere hvorledes serveringen skal foregå. Når bålet brænder og man venter på gløderne, stiller man børnene lidt til side, for de kan passende deltage i lidt havearbejde sammen med nogle voksne, eller lege – idet de så afgjort ikke skal op og stege.
Men det skal pandekagerne!

Og man kan lige så godt se i øjnene, at de første to-tre pandekager bliver nogle klude. Hvorefter det går meget bedre, for nu er både bål og pander dejligt varme – og smørret er smeltet (også i pakken). Og så er det sådan set bare at jonglere pander og gløder og pandekagedej og smør i den rigtige rækkefølge, i de næste to timer –
Sådan et bål og sådan nogle pander er faktisk temmelig varme, og det er derfor begrænset, hvad børnehavebørn kan deltage i, når det kommer dertil. Men ide vi også tror på eksemplets magt, er alt det man kommer til at snakke om, mens pandekagerne bliver lavet, mindst ligeså vigtigt som selve det at lave pandekagerne. Og oplevelsen – selve oplevelsen af at se pandekager blive lavet lige oveni et bål, ja, det må også tælle. For så ved man at det kan lade sig gøre.
Herefter er det én ting er, at det tager sin tid at lave 35 pandekager, en anden ting er at det er lidt vanskeligt at lave fine, tynde pandekager på bål. Det bliver nødvendigvis nogle helt fornuftige buttede pandekager.
Ingen led dog nød af på grund af tiden. For det første var vejret faktisk med os. For det andet var der den kombinerede duft af bål og stegte pandekager. Og for det tredje var der frugt-mix, midt i det hele. Og for det fjerde blev der lavet noget helt fornuftigt havearbejde – i den søde ventetid.
Og endeligt var der hjemmelavede bål-pandekager med hjemmelavet gelé og marmelade, og selvom det var dessert og man havde ventet og ventet, så passede det åbenbart lige præcis, for ingen spurgte til de to tiloversblevne pandekager der stod og tørrede ud på bordet.
Nogle mente godt nok, at det var meget bedre med mors pandekager, for de var tyndere og der var sukker og is i, og chokoladesovs på toppen ( og banan indeni og ristede skumfiduser). Og det kan jo godt være. Men de hér pandekager, det var kolonihavepandekager, og det var ikke mors – men Børnebiksens. Og geléen og marmeladen stammede fra samme sted og nærmeste omgivelser. Fra jord til bord på en pragtfuld fredag formiddag – uden så mange dikkedarer.
Bagefter gik vi tilbage til børnehaven og fik minipizzaer til eftermiddagsmad.
Så det blev en dag med flade brød på flere måder.
Det bør næsten blive en tradition!


Ny madordning:

Bestyrelsen har, efter den meget positive prøveperiode i maj måned, besluttet at indføre madordning fra d.1.9.11. Det betyder at alle børn, der er tilmeldt ordningen, får et sundt og energirigtigt frokostmåltid 3 dage om ugen, nemlig tirsdag, onsdag og torsdag. Ud over dette, så får børnene eftermiddagsmad alle ugens dage. Det koster 400 kr om måneden. Hvis man i forvejen får friplads, så gælder fripladsen også for betalingen for mad. Sarah sørger hver dag for maden og hun får i disse måneder hjælp af Yeter. De laver den lækre mad, men uden hjælp fra børnene gik det slet ikke. Hver uge er et madhold af 4-6 børn og en voksen med i køkkenet og hjælpe til med de forskellige gøremål, og de nyder at hjælpe til. I kan se månedens madplan under menuen Madplan. Tilmeldingen har heldigvis vist sig at være overvældende positiv, i dag er der kun to familier, der har valgt fra.

Tilføjet d. 5.9.11


børnebiksen bliver privat

Bestyrelsen i Børnebiksen besluttede tirsdag d. 23.8 at søge kommunen om at blive en privat institution.

Vi vil løbende skrive om dette her på siden.

Følgende skrivelse er udleveret til forældrene onsdag d. 24.8:

Kære forældre, 

Svendborg Kommune har bestemt, at de selvejende daginstitutioner, som Børnebiksen, i 2012 skal indgå i et netværk for at opretholde kommunal driftsoverenskomst. Børnebiksen har deltaget i den indledende netværksudvikling for vi vil gerne samarbejde, men nu må vi ligesom Tved og Ovinehøj konstatere, at hvis Børnebiksen fortsat fremover skal være en attraktiv vuggestue og børnehave med reel selvstændighed og reel forældre indflydelse, så bør vi erstatte vores kommunale driftsoverenskomst med privat drift fra 1. Januar 2012. 

Det betyder hverken øget forældrebetaling eller en anden hverdag i Børnebiksen. Og der er fortsat fripladsordning m.v. 

Bestyrelsens beslutning betyder alene, at vi fra 1. Januar 2012 optager børn via forældres henvendelse til Børnebiksen direkte og ikke via kommunens pladsanvisning. Og med bestyrelsens beslutning slipper Børnebiksen for de værste konsekvenser af de kommende kommunale besparelser på Børn og ungeområdet. 

Bestyrelsens beslutning sikrer, at Børnebiksens ledelse og personale fortsat kan trives med at udvikle og udleve Børnebiksens værdier og kvaliteter til gavn for børnene og forældrene. 

På forældremødet til oktober vil bestyrelsen give en kort orientering og besvare eventuelle spørgsmål vedrørende beslutningen. Har du allerede nu spørgsmål kan de stilles til Børnebiksens leder Susanne Altenburg Larsen eller bestyrelsesformand Jacob Jensen. 

Med venlig hilsen

Forældrebestyrelsen i Børnebiksen.

Svendborg, d. 23. August 2011


Prøveperiode med mad ordning


I 3 uger har vi haft madprojekt, og alt nyt er svært, men vi har løbende rettet ordningen til, så det blev en rigtig god periode. Dog er vi blevet meget opmærksomme på, at den endelige madordning også skal indeholde eftermiddagsmad, for børnene er sultne om eftermiddagen. Lige nu samler vi op på projektet og om kort tid, vil vi orientere forældrene om resultatet.

Lige nu planlægger vi årets sommerfest, som i år bliver d. 20.6. Her skal vi tage afsked med skolebørnene, som jo skal starte i skole efter sommer. Traditionen tro, har de et eller andet spændende underholdning til sommerfesten, det bliver spændende at se , hvad de har fundet på i år.

Hele skolebørnsprojektet slutter med 3 kolonidage på Troldhøj, som er Børnehjælpsdagens sommerhus på Stenodden, det skal nok blive sjovt.

Inden længe er det sommerferie, og både børn og voksne skal holde ferie og lave en masse spændende ting, som ikke handler om eller foregår i Børnebiksen. De resterende børn og voksne vil sørge for, at der er hygge hjemme i Børnebiksen.

Rigtig god sommerferie til alle, når tiden kommer.

Tilføjet af Susanne d. 8.6 11

Forår i Børnebiksen, skolebørnsprojekt og madordning:

Så kom det gode vejr, med sol og varme, nå ja helt sommer er det jo ikke endnu, men vejret er i hvert fald blevet meget bedre. Børnene nyder at lege ude i solen og alle de små nye børn, der starter i Børnebiksen i denne tid, får rig mulighed for at lege og hygge udenfor sammen med alle de andre børn. 

Forår betyder også skolebørnsprojekt. I år har vi 13 kommende skolebørn, som hver dag drager af sted på oplevelser. Deres faste tilholdssted er vores kolonihave, men ind i mellem er de på spændende og udfordrende ture ud i ”verden”….. 

De ”store børn” er væk fra Børnebiksen fra kl.9 til 15 hver dag, hvilket giver masser af plads og muligheder til ”de små børn” hjemme i institutionen…….. det betyder f.eks at køen til en mooncar ikke er helt så lang i disse dage……
Vores køkken er færdigt, så her i maj måned, vil vi lave en prøveperiode på madordningen. Det betyder at tirsdag, onsdag og torsdag i 3 uger, vil vi servere varm mad til frokost hver dag til børnene. Børnene skal stadig have madpakke med mandag og fredag. Efter de 3 uger, så vil vi informere forældrene og de fremtidige planer.
Susanne tilføjet d. 28.4.11


Pirater under et grønt flag

Sørøveri og pirater er vel ikke noget at spøge med? Det kan vi jo se i fjernsynet og læse i aviserne, at det bestemt ikke er. På den anden side har sørøveriet en historie, der er næsten lige så lang som menneskehedens, og ud af denne springer der nogle muntre historier. Det hele bliver endda næsten til det rene flower-power, når sætningen: "Vi plyndrer alle skibe" - bliver til: "vi pynter alle skibe!" (-sørøverbanden, kaldes vi).

Så må man give fortabt og melde sig under Jolly Rogers korslagte knogler og skraldgrinende dødningefjæs. De voksne fastholdt "plyndringen", men børnene sang fortsat "pyntningen"……. Så det må jo så være det!

Der er syv ting – i hvert fald – der er top-nødvendige for en ægte pirat ( udover rom i kruset og en død mands kiste), og det er: - et skib, en sørøverhat, en bandana til at holde det fedtede hår på plads, klap for øjet, våben i hånd, et ar og en tatovering. Så dér var der lige nogle emner for en fem-seks værkstedsdage. Og der blev klippet og tegnet, malet og klistret og pudset og poleret, således at det komplette udstyr kunne være på plads og i orden til Den Store Sørøverdag. Men det er så udstyret! Hvad med "kompetencerne", som det jo hedder nu om dage. Hvad skal man kunne for at blive anerkendt som pirat? Man skal have taget den store sørøver-prøve!

Da det jo ikke er enhver almindelig pirats lod, at blive noget så stort som sørøver-kaptajn, så er det nødvendigt at kunne adlyde en kommando og kende de syv haves sprog (ellers bliver man bare sat af på en øde ø – det ved vi jo!). Man skal gøre honnør når "kaptajnen kommer"; man skal kende forskel på styrbord og bagbord. Man skal passe på, når stor-bommen, med det splittede bramsejl, svinger. Og man skal kunne hoppe over rotterne, som skuden er besat med. For slet ikke at tale om tackling og halning af skudens øvrige sejl på master og rær. Det er vigtigt at kunne klatre og sno sig, hvis man vil være en ægte pirat. Og så er der selvfølgelig spørgsmålet, om man kan finde skatten. Det er jo det det hele drejer sig om. For slet ikke at tale om den daglige kamp for at bevare sin position i Den Meget Farlige Bande, og undgå at skulle gå planken ud. Søkort at læse og skattekort (nej, ikke det "skattekort"), kikkert at bruge, kiste at begrave – og finde igen!

"Det er mig der er skatten!". "Nej, du er ej – skatten ligger i kisten, som vi skal finde! Hvorfor tror du at det er dig der er en skat?" "Jo, for det siger min mor!"

Og så er man ved at være udlært pirat, med udstyret i orden. Der mangler blot den store afgørende prøve, nemlig om man kan hjælpe kaptajnen med at få hans papegøje og hans rotte tilbage fra de andre pirater, der har (sø)røvet dem fra ham.

I det rivrav-ruskende regnvejr, som enhver sørøver naturligvis anser for det rene barnemad, drog samtlige pirater til skovs for at befri kaptajnens kæledyr og vise sig som ægte pirater. Og selvom det var en "meget farlig bande" der drog af sted, så var det sandelig også et meget "farligt" togt, den havde begivet sig ud på.

For der var ægte pirater i Byparkens lille lund, og selvom man overbeviste sig selv om at det blot var Tina og Kim – ja, så kan man jo aldrig være sikker, kan man vel? Sådan er det også med Julemanden.

Hvor gysende og farligt det så end var, så endte togtet heldigt, og efter halvanden times indædt "pyntning" var det en "meget farlig" bande, der – høje i sørøverhatten – vendte tilbage til det dækkede sørøverbord under Jolly Rogers blafrende og slidte banner.

Det skulle have været rom og saltet flæsk, hvis det skulle have været helt rigtigt. Og det skulle have været beskøjter og tørfisk, men det er noget tandbrækkende og sejt stads. Så der er heldigvis andet, der kan gøre det – og være lige så rigtigt, og ligeså mærkeligt!

Og bordet var dækket på ægte sørøvermanér: - ingen skåle, ingen fade, alt spiseligt blot strøet med brutal hånd, ved kaptajnens surprise-party. Mandler, knækbrød, tørrede figner og abrikoser, ost og æbler, sprængt oksekød og skivet ananas. Solbagte tomater og røgede makreller – hoveder og alting. Det hele strøet i et langt spor, hen ad kaptajnens bord. Yo-hoho, og seks liter æblemost til den tørstige besætning.

Der var en hvis tøven, hos besætningen, og der var flere der var nødt til at "oversætte" menuen ved at lave egentlige knækbrødsmadder med enten ost eller makrel. Andre kastede sig lidt mere hæmningsløst udi eksperimenter, mens atter andre holdt sig til deres private favoritter. Sådan er vi sørøvere jo så forskellige.

Og efter den længste sørøverfest i mands minde, blev det tid at vende tilbage til noget genkendeligt – en eftermiddag på legepladsen! Men sørøveriet var ikke glemt, og både Sorte Sally og Kaptajn Blod var tilstede i mooncar og legehus.

Dette sørøver-projekt har uden tvivl haft en kolossal indflydelse på ungerne, og meget tyder på at projektets omfang og "udførelse" har ramt plet i forhold til "målgruppen". Vi var meget opsatte på, at alle børnene skulle få noget ud af det, men vi huskede os selv på at ikke alle børn ville kunne få LIGE MEGET ud af det. Derfor vil nogle af jer, muligvis, opleve ægte sørøvere derhjemme, mens andre blot er glade for deres hat eller deres tatovering. Og det skal der være plads til. Endeligt er det virkeligt værd at rose Kaptajnen for et umanerligt godt planlagt og gennemført sørøver-projekt, nemlig Biksens uforlignelige Lille-Kim! Blast ye, matey.

Godt Nytår

Så er vi i gang igen efter en dejlig lang juleferie. Lige nu er der travlhed alle vegne. Ude har vi håndværkere, vi skal nemlig have nyt tag og nye vinduer. Inde er vi i gang med at male og vi skal vi snart have nyt køkken, så vi kan komme i gang med vores planlagte madordning. Bestyrelsen besluttede nemlig, at indføre en forældrevalgt madordning hurtigst muligt, efter at flertallet af forældrene havde givet udtryk for, at de gerne ville have frokostmad til børnene, i hvert fald nogle dage om ugen. Men det var vigtigt for forældrene, at maden blev sund og lækker og at børnene kunne deltage lidt omkring madlavningen. Det har vi lyttet til og arbejder nu på en god plan for vores madordning.

Når køkkenet er færdigt, så vil vi lave et forsøg, så børn, personale og forældre kan afprøve madordningen, inden den starter for alvor.

Børnene er også glade for at være tilbage efter ferien, både alle vores "gamle" børn, men også de nye, vi har fået her fra januar. Det er nemlig sådan, at rigtig mange forældre har valgt at deres børn skal gå i Børnebiksen, så det er jo rigtig dejligt. Så velkommen til alle her i 2011.

Susanne

Mandag d. 29.11-10:

Så er julemåneden meget tæt på. Traditionen tro holder vi bedsteforældre-klippe-klistre-æbleskive-kaffe-hyggedage i Børnebiksen på de tre stuer. Det var nogle meget hyggelige og dejlige dage, hvor både store og små sammen kunne klippe pynt til træet og smage på hjemmebagte kager. Som om det ikke var juleri nok, så vælter sneen nu ned og giver lige den rigtige julestemning. Alle børnene nyder at være på kælkebakken og være i gang med en lille sneboldkamp….det er man jo aldrig for stor til.

Resten af måneden kommer også til at stå i julens tegn, der skal klippes mere pynt, laves hemmeligheder, bages og hygges, holdes børnejulefrokost og måske kommer ham i det røde og hvide tøj igen på besøg…… det plejer han jo at gøre inden vi alle går på juleferie.

Så lige nu vil vi have lov til at glæde os over juletiden, sneen og alt det hyggelige, så kan alle tanker om de kommende besparelser, madordning og alle andre opgaver vente til det nye år.

Så vi vil ønske jer alle en rigtig dejlig jul og et lykkebringende nytår.

Susanne

TIL TROLDHØJ PÅ EN GOD GODDAG DAG

Den 21. november var det "International Hello Day", hvilket er en årligt tilbagevende "special-dag", med det sigte at få alle til at tale sammen, i stedet for at slås. Det eneste der kræves, for at være med på dagens tema, er at man på denne dag siger "davs" til ti andre mennesker.

Og det overkom vi jo nemt, alle os fra Børnebiksen som tog til Troldhøj på Tåsinge, netop denne dag for at sætte startskuddet til Julen. Vi var omkring 60 store og små, og da vi havde sagt davs til hinanden, og hermed opfyldt kvoten (godt og vel endda), var alle parate til en lille spadseretur ud i den sene november-eftermiddag.

Vejret var af den type, man ikke ville forbavses over, netop på denne årstid. Blæsende, gråt og egentligt ret køligt. Så vi skuttede os, lynede kraven helt op, stak i vanterne og trampede ind igennem skoven mod den stenede strand. Og selvom der var planlagt en lidt roligere alternativ rute til den knap så blæsende indre bugt ved Stenodden, valgte alle at tage med på "Den Lange Tur". Sådan er det, når man står i det – så gør man det!

Nu går det jo sjældent stille af, når 60 børn og voksne bevæger sig gennem tykningen, men redaktionens udsendte medarbejder konstaterede dog, at dyrelivet ikke var langt borte. To hjorte flygtede, langt ude til venstre; i hvert fald én fasan flaksede forvirret væk og en anden truttede et sted inde i buskadset; og fuglene sad tavse højt oppe i de bladløse bøgetræer og kiggede ned på skovturen.

På vejen blev der samlet mos, stedsegrønt, kogler og benhårde svampe til en nær fremtids juledekorationer, hvilket blev puttet i såvel sorte sække som romantiske vidjekurve, til senere brug.

Det blæste helt fornuftigt nede ved stranden, og man kunne næsten lugte vinterens anmarch. Og mens nogle vel stod og skuttede sig, og lod tankerne gå til traktementet lidt senere, var andre i gang med at genopleve hvordan det er at være ved stranden, også i det dybe efterår. Børnene løb til gengæld rundt i det hele – skov, klit og havstok. Kolde fingre og våde tæer. Halvfrossen tang og plørede flyverdragter.

Men efter en times tid ved Langelandsbæltet begav vi os tilbage mod Troldhøj, hvor Sarah og Susanne kunne divertere med det lune: - Æbleskiver, glögg og kaffe, samt det kolde: - saftevand, pebernødder og brunkager. Og ruderne duggede, mens fadene gik rundt, og den hyggelige snak gik med kommentarer og anekdoter og "ræk mig lige to æbleskiver mere – ja, og også noget syltetøj! Er det jordbær? Nå, men så giv mig lige lidt mere!". Andre forsøgte at dæmpe meget aktive børn med tilbuddet om nok en brunkage – men den gik ikke, Granberg!

Og så var der kommet en gæst, som næsten ingen opdagede lige med det første. Men han BLEV opdaget – lidt senere…….. ( - det var det "nogen" der sørgede for).

Fra det yderste, koldeste Nord og Julemandens enormt travle værksted, var Drillenissen taget sydpå med sne på forgaflen, for at finde lidt ferie hos alle os i Børnebiksen. Forfrossen, og med samme blå øje som i fjor, havde han landet sit fartøj på taget af Troldhøj, og bad så mindeligt om at få lidt husly hos os Julen over. Hvilket børnene gav ham lov til.

Men så var dagen også ved at være forbi, og mens det mørknede og støvregnen blev isnende, sagde vi tak for i dag og kørte væk fra fortryllende Troldhøj og Stenoddens kolde strande. Sikkert for at komme hjem i ordentlig tid til aftensmaden og en ny dag i morgen.

Så det var en god "goddag dag", hvor vi fik hilst på hinanden og på det hele, og på Drillenissen, og der er ingen tvivl om at Julen er kommet til Børnebiksen, igen i år.

Børnebiksens udsendte medarbejder

I SÅDAN EN REGNVEJRSTID

Det bedste ved regnvejrstider er, at så kan man lave noget andet. For eksempel kan man lave noget af al det, man ikke lige synes at sommeren skal gå med, når solen skinner og græsset er blødt.

Man kan lave "kyskager" af marengs i hysteriske farver. Man kan lave kødsovs og pasta og få smagt ordentligt på alle ingredienser. Man kan bruge alle æblerne, i hele Børnebiksen, til én stor æbledessert med masser af det hele, og dømme "hygge" om eftermiddagen. Men man skal huske at smage på brombærrene før de får sukker på – såvel som efter. Og hvad sker der egentlig med æbler, når de bliver bagt med kanel?

Man kan skrælle, skære, snitte, hakke, skylle, koge – og finde ud af hvorfor det er så "ulykkeligt" at have med løg at gøre.


Man kan komme til rytmik ovre på Hømarkskolen, hvor alting er en smule større og omgivelserne lidt fremmede, og hér kan man okse rundt til lidt højere musik end det lige er muligt "hjemme i børnehaven".

Man kan lave de sejeste racerbiler på Værkstedet, og male dem Ronni Ræs-farvede eller McQuin-røde – OG, meget vigtigt!: få nummer på! Men det tager alligevel sin tid, at få sømmet sådanne to brædder sammen, sætte fire træskiver på og kalde det en bil med hjul. Så det kræver hårdt arbejde og tålmodighed.

Man kan male – næsten alt! Man kan male på papir, på lærreder, sågar på sten og blade, og måske kommer der et sandt kunstværk eller en mariehøne ud af det, og så kan man oven i købet komme på tegnekursus og få lært lidt om, hvad der egentlig i virkeligheden skal til for at tegne et menneske. Måske endda det menneske, der er én selv. Og få sig en overraskelse.

Og så kan man selvfølgelig også stå i kø i en halv time for selv at blive malet – til robot, til Dracula, til en vidunderlig blomster-fé - eller skulle det måske være en drage? Sig til – sig frem! Robin Hood? Ja, så gerne – hvordan er han så malet i sit hoved? Ligesom Batman? Aha!


Man kan lave grankogle-trolde og kastanie-edderkopper. Man kan være med til at klippe hele alfabetet ud i karton, og sætte det op i loftet. Man kan udhule græskarrene med en teske og se dem falde sammen i mug og "adr"-farver - på næsten ingen tid! Og det er lige før de er mere uhyggelige på det tidspunkt, end da de lige var lavet til lygtemænd.

Man kan komme på "sang-værksted" og være talent for en formiddag – sammen med en ordentlig bunke andre, der også vil synge "Mariehønen Evigglad", "Lille Peter Edderkop" og "Mester Jakob" ( på flere sprog end blot dansk – javist).

Og så kan man også trodse regn og rusk og kulde og begive sig ud på en efterårstur, for at se hvordan det står til med kolonihaven, og tjekke ud om vinterporrerne er klar til plukning ( - og er det egentlig det man gør med noget der vokser i jorden? Er det noget man "plukker"? Eller hvad?).

Eller også kan man nørkle videre på sin gulvklud, der jo i virkeligheden er et dukketæppe. På sin mega-perleplade, der selvfølgelig er en super-smiley, eller bygge årets hule og gemme alle pokemon’erne, gormitti’erne og MoJo’erne allerlængst inde, hvor ingen nogensinde vil finde dem igen, schyyyyh… – før de gør!

Al det kan man gøre, når det river, rusker og regner udenfor. Og hvis I spørger mig, så er det lige præcis hvad der bliver gjort, hos alle os på Biksen, Banjen og Bulen.

Og så kan man selvfølgelig altid tage sin hel-dragt, sine forede støvler, sine vatterede vanter, sin halsedisse og sin elefanthue på, gå ud på legepladsen og virkeligt give den gas i det nye klatrestativ – også kaldet "et lege-landskab", af nogle der ikke ved at ethvert landskab er til at lege i. Ude såvel som inde.

Og det er derfor regnvejrstider er en god opfindelse.

Der var absolut al mulig grund til at holde vores sidste "maddag" inden sommerferien i kolonihaven. Himlen var blå, solen skinnede og der var grønt overalt, og på den måde kunne vi alle sammen nyde noget god mad og sige "tillykke med sommeren". Også fordi alles ferie er lige om hjørnet.

Derfor pakkede vi alt det nødvendige i legevognen (og det var en del), og gik på udflugt til vores kolonihave.

Det er jo ganske luksus-agtige forhold vi har derovre. Der er græsplæner, der er højbede, der er buske og træer og hemmelige steder, og det hele er omgivet af en bøgehæk. Og nogle af træerne giver noget skygge, og hvis man bliver for varm er der også dejligt koldt vand fra en spruttende vandhane under hyldebusken.

Der er så ikke noget køkken. Eller: - jo! Det er der, for vi har nemlig en smaddersmart bålplads, og det passede jo helt fint da dagens menu netop var bålmad. Og for at være helt præcis: - bagte grøntsager med timiankylling.

Man skal bruge et bål. Men det er jo ikke det store, når man både har en bålplads og tørt brænde. Så skal man bruge en bålgryde eller en gryde man ikke kan lide. Vi havde begge dele……

For hvis man skal lave sådan noget til rigtigrigtigt-rigtigt mange, nåja, så skal man også have plads til det.

Nedenstående opskrift er til 20 børn og 5 voksne, så hvis man vil prøve det derhjemme skal der nok lige ganges og divideres:

4 hele kyllinger, der parteres i 1/8-dele

25 nye kartofler, der skrabes lidt og pakkes i stanniol med lidt salt i hver pakke.

1½ kg gulerødder, der skæres i mindre stykker og pakkes i stanniol med salt og lidt olie.

1 kg løg, der kvartes og pakkes i stanniol med lidt salt og olie ( okay, så tag 2 kilo – de bliver søde og lækre, når de er bagt, og der vil altid blive udsolgt).

6-7 majskolber, der bare skal ristes i blade og hele molevitten, til allersidst.

En ordentlig stor buket frisk timian.


Og så er det bare med at komme i gang. Kyllingestykker, salt, peber, olie og timian lægges i gryderne og stilles ned i bålet – og når de har taget lidt farve, hældes der en sjat vand ved og låget lægges på. De indpakkede grøntsager fordeles på risten, og bager med, og til sidst "brændes" majskolberne af. Efter en time-halvanden er der dejlig mad til alle. Masser af vand serveres til – også fordi det var ved at være meget varmt i skyggen.


Imens blev hækken klippet og højbedene malet, og der blev fundet utrolige krible-krable-ting og anderledes blomsterbuketter. Bålet knitrede, solen bagte og døsigheden satte ind. Siesta og sommer -


Da alle efterhånden var kommet til at lugte af bålrøg og havde lige grå knæ og fedtede fingre, gik vi tilbage til børnehaven – og således fik vi sagt "god sommer" til hinanden. Og det var jo ikke det værste, der kunne ske på sådan en torsdag den 1. juli 2010.


Og så kan man selvfølgelig altid tage sin hel-dragt, sine forede støvler, sine vatterede vanter, sin halsedisse og sin elefanthue på, gå ud på legepladsen og virkeligt give den gas i det nye klatrestativ – også kaldet "et lege-landskab", af nogle der ikke ved at ethvert landskab er til at lege i. Ude såvel som inde.Og det er derfor regnvejrstider er en god opfindelse.

8-3-2010:

Endelig forsvinder lidt af sneen, så mon ikke vi kan nå over i vores nye have og tage billeder til hjemmesiden i løbet af denne uge.

Under "Hvem er vi" er der oprettet et nyt underpunkt, nemlig skolegruppen. Hvert år fra maj til sommer samler vi de kommende skolebørn i en gruppe, med det formål at gøre dem lidt mere skoleklare og styrke dem til den nye rolle de snart skal have.

Til dette projekt laver vi en lille folder med forskellige oplysninger, den er lagt ind under dette punkt.

Samtidig kommer der et mere udspecificeret skema over de 8 uger, så alle hele tiden kan være opdateret på forløbet.

Hver uge vil der også kommet et referat fra skolegruppen, så alle kan se hvad de har hygget sig med i den forløbne uge.

Hjemme i Børnebiksen er der gang i mange forskellige ting, F.eks. skal Bulen i den kommende uge have besøg af en mor og en bedstemor, der vil lave mad fra deres egen kultur sammen med stuens børn og personale, det glæder vi os alle meget til. På Bulen og Biksen vil de til at øve skuespil med børnene, og i vuggestuen er der hver uge gang i rytmik, sangkufferten og turene ud af huset.

Hilsen Susanne

Ørbækvej 34, 5700 Svendborg, Tlf.: 42 91 20 80