Børnebiksens Værdipapir

Værdipapir.


Indledning:

I Børnebiksen har vi arbejdet med vores værdier og det pædagogiske grundlag for vores institution, og dette er så det samlede resultat.

Vores værdier viser hvilke ord vi har valgt for at beskrive vores hverdag og vores pædagogiske mål

Vi ønsker at Børnebiksen er et rart sted at være. Når man åbner døren ind til Børnebiksen, mødes man af en varm og indbydende stemning, og man hører og ser glade børn og personaler, der befinder sig godt og er glade for at være lige netop der.

Kvalitet er et gennemgående ord hos os, det gælder både i forhold til børnene og det pædagogiske arbejde, men selvfølgelig også i forhold til forældresamarbejdet, hvor vi ønsker at skabe et samarbejde, der bygger på gensidig tillid, troværdighed og respekt.

Når vi vælger at sætte fokus på kvaliteten i vores pædagogiske arbejde, så er det fordi vi gerne vil skabe en institution, hvor børn trives og nyder at komme hver dag og hvor de udvikles gennem alle årene med små skridt hver dag. Hvor forældrene føler sig velkomne og hvor dialogen mellem personalet og forældre er sat i højsæde.

I personalesamarbejdet er kvalitet sat i højsædet, da det er klart at når personalet trives og fungerer godt sammen og føler de arbejder et sted, hvor de kan bruge deres kompetencer, så skaber det arbejdsglæde, som igen smitter af på børnene. Arbejdsglæde giver også færre sygedage.


Børnebiksen er en aldersintegreret institution med 2 børnehavegrupper og en vuggestuegruppe , men det er vigtigt, at der er en rød tråd igennem vores institution, så fra man starter i vuggestuen til man slutter i børnehaven, så møder man de samme værdier og de samme holdninger til pædagogik, men selvfølgelig tilpasset barnets alder.

Vi vil hvert år evaluere børnebiksens pædagogiske målsætning og vælge de indsatsområder, vi vil vægte højest i det efterfølgende år.Tillid og troværdighed er en vigtig værdi for os, det ser vi i Børnebiksen ved at:

Børnene har tillid til de voksne og er så trygge, at de tør åbne sig og fortælle om det de går og tumler med.

At børnene kan regne med at de voksne holder de aftaler de laver og det de ellers lover

At institutionen er et Åbent hus, dvs. at vi arbejder en del på tværs af stuerne, så både børn, personale og forældre bliver trygge ved hinanden og den måde vi arbejder på.

At vi anerkender forskellighederne i børnene og forældrene

I forhold til forældrene:

At forældrene har tillid til os, så de ikke er bange for at tage en snak med os om problemer eller andre spørgsmål omkring barnet eller institutionen

At forældrene har tillid til at vi gør vores arbejde med børnene godt og ansvarsfuldt hver dag

I forhold til personalet:

At der i personalegruppen er plads til forskelligheder og at forskellighederne respekteres.


Det vil vi i Børnebiksen gøre ved at:

Være lyttende og imødekommende overfor forældrene og deres ønsker og behov.

 At man holder hvad man lover, det gælder både børn, forældre, personale

At være nærværende og til stede i hverdagen sammen med børnene.

At personalet holder de aftaler de indgår med forældrene omkring barnet, så længe de er forsvarlige og ikke strider imod almindelig sund praksis eller Børnebiksens værdier.

At børnene lærer at holde aftaler overfor kammeraterne

At være en god lytter.

At personalet også tør fortælle det svære til forældrene, det kan være noget der er sagt eller sket.Respekt/takt og tone er en vigtig værdi i Børnebiksen, som vi vil arbejde med i hverdagen. Det ser vi ved:

Børnene taler pænt til og om hinanden

Børnene skal lære ansvarlighed og respektere hvad der er dit og mit.

Børnene skal ikke slå.

Vi ønsker at børnebiksen er en mobbe-fri zone.


I forhold til forældrene:

At der er respekt om vores arbejde, så vi får de bedste muligheder for at gøre vores arbejde


I forhold til personalet:

Dialog i personalegruppen, så alle får sagt det de vil


Det vil vi gøre ved at:

Lære børnene de sociale spilleregler, dvs. hvordan de skal opføre sig sammen med andre mennesker.

Lære børnene hvordan man behandler andre, så de ikke behøver slå eller lignende for at blive hørt.

Lære børnene at vente på tur.

Lære børnene ansvarlighed både overfor egne og andres ting.

Lære de aktive og mere ”vilde” børn at tage hensyn og respektere de mere stille børn.

At arbejde med materialet Trin for Trin, hvor vi bl.a. skal lære om følelser og empati

Personalet skal være gode rollemodeller for børnene og være tydelige voksne så der er overensstemmelse mellem det de siger og det de gør

At have få og enkle regler i Børnebiksen, men til gengæld er det regler som alle børn skal lære at overholde.

At lære børnene at tage hensyn til hinanden og give plads til andre.

At der i børnebiksen er plads til forskelligheder, dvs. både de aktive og de mere stille børn.

Give forældrene råd og vejledninger, så de ved hvordan de bedst kan gøre børnene klar til en ny dag i børnehave el vuggestue. Fornuftig morgenmad, praktisk tøj, god søvn, madpakke osv. Vi er også opmærksomme på, at børnene får omsorg hjemme, både kærlig kontakt, grænser m.m.

At forklare forældrene hvorfor det er vigtigt, at deres børn kommer i Børnebiksen på bestemte tider hver dag.

At indrette Børnebiksen så hensigtsmæssigt som muligt, så der kan leges både vilde og mere stille lege i samme rum uden at genere hinanden.

At børnene deltager i praktisk gøremål i institutionen, så de føler et medansvar for at hjælpe til

Vi taler ordentligt til og om hinanden og er meget varsom med at bruge ironi.


Udvikling er en vigtig værdi i Børnebiksen, det ser vi ved at:

Der hele tiden sker en løbende udvikling af det pædagogiske arbejde. Det gælder for hele vores arbejdsområde.

At børnene hver dag lærer noget nyt.

At børnene fra de starter i vuggestuen og til de forlader børnehaven og fortsætter i skole, har udviklet en masse kompetencer, så de kan indgå i relationer sammen med andre på en hensigtsmæssig måde.

At børnene udvikler sig gennem hele perioden de er i Børnebiksen.

I vores hverdag og i vores aktiviteter vil vi arbejde for integration af de forskellige kulturer der er i vores institution.

At vi har gode traditioner i børnebiksen

At stuerne er forskelligt indrettet så de tilgodeser de forskellige børns behov

At vi løbende evaluerer det enkelte barns udvikling, så vi sikrer os at barnet udvikler sig som det skal. Hvis dette ikke sker, så træffer vi sammen med forældrene den fornødne beslutning.

I forhold til forældrene:

At vi samarbejdet om opdragelsen af børnene og det enkelte barns udvikling

I forhold til personalet:

Personalet har rigtig mange forskellige kompetencer, som de alle skal have mulighed for at bruge i deres arbejde med børnene

At personalet ikke går i stå, men hele tiden har lyst til tilegne sig ny viden, arbejde med nye tiltag og deltage i relevante kurser.


Det vil vi gøre ved at:

At vi har et godt samarbejde mellem vuggestuen og børnehaven, så overgangen mellem dem bliver rigtig let for børnene.

Løbende at iagttage børnene i samspil med andre og derefter vurdere hvor børnene er i deres udvikling.

Vi vil lave en handleplan for det enkelte barn, som beskriver den ønskede udvikling for barnet de næste måneder. Den revideres efter behov, dog mindst forår og efterår.

At tilbyde dem relevante og tilrettelagt aktiviteter, der kan stimulere deres udvikling.

At børnene også har små opgaver i hverdagen, ting de skal for fællesskabet, så de føler sig værdifulde for helheden, og oplever små succeser når tingene lykkes

At sørge for at der er god tid og muligheder for fri leg i løbet af dagen, så børnene kan få bearbejdet en masse af de indtryk de har fået gennem dagen.

At sørge for at børnene tilbydes udendørsaktiviteter, der styrker deres motorik, dels gennem leg på legepladsen, men også når vi er på oplevelser i naturen.

At udvide børnenes omverdensbevidsthed ved at tage på ture til byen og omverdenen.

Vi skal hele tiden evaluere vores arbejde, så vi gør det bedst muligt for børnene.

Vi skal gøre børnene robuste til skolen, gøre dem skoleparate, så de kan klare at begå sig i skoleverden.

Vi skal skabe udfordringer for børnene i dagligdagen

I vuggestuen vil vi bruge video som dokumentation for det pædagogiske arbejde. Her er de fleste af børnene for små til at fortælle meget om hvad de har lavet i institutionen og her kan videooptagelser give forældrene et indblik i deres barns dagligdag.

Vi skal udvikle børnene til nogle selvstændige børn, der er i stand til at løse en masse praktiske opgaver på egen hånd. Det starter allerede i vuggestuen, hvor vi lægger vægt på at børnene er selvhjulpne i det omfang de kan.

Lave spændende aktiviteter omkring vores mange traditioner, f.eks. vores ture til Troldhøj, vores skoleprojekt og omkring højtiderne.

Vi arbejder jo på at oprette en fast udegruppe i Børnebiksen, hvor en gruppe børn hver dag tager ud i naturen. Det vil være et rigtig godt supplement til institutionens dagligdag, da børnenes udvikling her kan styrkes på en masse områder, f.eks. på det motoriske, sociale og naturvidenskabelige område.

At arbejde med cafe modellen i forbindelse med eftermiddagsmaden, da det styrker børnenes oplevelse af at dele, skiftes til noget, vente på tur, køkultur osv.I børnebiksen lægger vi stor vægt på tryghed, omsorg og trivsel. Det betyder at:

Børnebiksen er en lys og venlig institution, der er indrettet med varme farver og hyggelige møbler, så den er indbydende og lækker at træde ind i. Samtidig er personalet glade for deres arbejde og møder både børn og forældre med et smil og ”Godmorgen”. Dette er medvirkende til at børn og forældre føler sig velkommen og at dagen kan starte på en god måde for det enkelte barn.


Det vil vi gøre ved at:

Vi vil sætte gang i en proces sammen med børnene, så Børnebiksen bliver malet i flotte farver, så den bliver hyggelig og varm.

Vi vil indrette vores skab i gangen med lys og flotte ting, så der dels er lys der byder velkommen om morgenen, men også er et sted hvor børnene kan udstille nogle af de ting, de har lavet.

Vi vil sige godmorgen til alle og lære børnene det samme og at det er en dejlig måde at mødes på om morgenen. På den måde sikre vi at alle føler sig set.

Når et nyt barn starter i Børnebiksen, så vil vi have Kontakt voksen i den første tid, men vi vil også have et andet barn på stuen, der er barnets særlige ven i starten og som vil hjælpe barnet i den første tid.( evt. udbygge det til makkere senere)

Hjælpe børnene med at få sagt farvel til forældrene på en god måde, det kan være at vinke med dem eller tilbyde dem at komme op at sidde lidt, holde om dem og trøste dem.

At være imødekommende overfor forældrene, så de føler sig velkommen i huset.

At tage sig tid til at lytte til forældrene i dagligdagen og hvis det kræver mere tid, så at tilbyde en samtale hurtigst muligt.

At være nærværende i vores arbejde, så vi er tilstede sammen med børnene, så der er plads til fordybelse og ikke forstyrres unødigt.

Vi vil have Whiteboardtavle hvor vi kan skrive om dagens oplevelser og i hjørnet måske dagens solstråle…, som kan være noget sjovt vi har oplevet i løbet af dagen.

At personalet har en særlig opmærksomhed overfor de stille børn, så de også kommer ind i gruppe.


Forældresamarbejdet er meget vigtigt her i Børnebiksen, derfor har vi prioriteret det her i vores værdipapirer. For os betyder det at:

Dialogen mellem forældre og personale er præget af anerkendelse af hinanden og gensidig respekt. At forældrene ser os som andet en ”passere”.

Det er vigtigt at forældre og personale har et godt samarbejde, da vi i fællesskab har ansvaret for børnenes opdragelse og trivsel

Vi kan inddrage forældrene i dagligdagen, hvis de har lyst og overskud til det.

Når nye forældre kommer i vuggestuen eller børnehaven, så får de udleveret en velkomstpjece med informationer om Børnebiksen, som fortæller om børnebiksens værdier og hverdag, bestyrelse osv.

Vi stiller forventninger til forældrene om at de vil indgå i samarbejdet med os omkring deres barn på en positiv måde. Dvs. vi forventer at de taler positivt om os derhjemme, så barnet ikke kommer i en loyalitetskonflikt mellem hjemmet og Børnebiksen.

Vi ønsker at forældrene føler sig velkomne og får et ejerskab af Børnebiksens værdier, så vi får et rigtig godt samarbejde.

Vi vil meget gerne modtage kommentarer eller forslag til forbedringer fra forældrene.


Det vil vi gøre ved at:

Vi vil en gang om året indbyde forældrene til en diskussion om Børnebiksens værdigrundlag. Det vil ske på et forældremøde, hvor vi vil fortælle lidt om vores værdiarbejde.

Vi vil holde kaffedag hver fredag, og hver 4. Fredag er en af bestyrelsens medlemmer tilstede. Personalet er stadig er på arbejde og skal tage sig af børnene, men vil sætte sig sammen med forældrene, så meget det kan lade sig gøre.

Vi vil gerne holde nogle inspirerende og spændende forældremøder, som vi så håber forældrene vil møde op til, så vores samarbejde kan blive styrket.

Vi vil gerne invitere forældre til at komme på vores maddage i børnehaven og lave spændende og gerne anderledes mad sammen med os og børnene.

Vi vil gerne have vores hjemmeside forbedret, dels så den altid er opdateret og dels så den også bliver et brugbart redskab til information for forældrene om Børnebiksens aktiviteter og møder.

Vi vil sætte en ris ros postkasse op, som alle kan komme gode forslag el. andet i.

Vi ønsker fortsat at holde forskellige arrangementer sammen med forældrene, det kan være grillfest, fastelavn, forældremøder, bedsteforældredage, kaffedage osv.

Vi laver hver måned et blad med forskellige relevante informationer til forældrene. Vi vil gerne gøre det så spændende som muligt.


Vi vil arbejde for at Børnebiksen bliver en Grøn institution. Det betyder at:

Vi vil lære børnene hvordan de kan bruge om naturen og lære at færdes fornuftigt derude.

Vi vil så vidt muligt spise sundt og økologisk.

Vi vil lære børnene at passe på miljøet.

Vi bor et sted, hvor børnenes har brug for at komme ud i naturen og i det omkringliggende samfund, så de får et kendskab til livet derude.

Det vil vi gøre ved at: 

Vi er medlem af Grønne spirer, som giver gode ideer vi kan bruge i dagligdagen. Samtidig håber vi at blive valgt til Grøn institution i 2009, så vi får det Grønne flag.

Vi hver uge vil have en del aktiviteter udendørs, både så børnene får brugt deres krop, men samtidig også lærer om dyr og planter i naturen.

Vi vil i dagligdagen spise sundt og lave mad af sunde råvarer, det gælder morgenmaden og eftermiddagsmaden. Børnene har stadig madpakke med til middag.

Vi vil gå ud og plukke frugt og bær osv. til at lave eftermiddagsmad, evt. hos forældre eller gartnere.

Vi vil tage på bækvandring og bjergbestigning i grusgraven

Vi vil lave ”krible krable” kasser så børnene kan se insekter og andet småkravl fra naturen, og lære dem om hvad der kan findes i naturen af fauna og flora.

Vi vil gerne arbejde hen imod at børnene deler forholdsvis sunde ting ud til fødselsdagene, evt. deltager vi gerne i fremstillingen af fødselsdagsmaden.

Vi vil tænke lidt over de varer vi køber og det forbrug vi har, så målet er at blive mere miljø bevidste, f.eks. lærer børnene at spare på vandet, lyset osv.Vedtaget i Bestyrelsen 2011.


Ørbækvej 34, 5700 Svendborg, Tlf.: 42 91 20 80